Doporučujeme používat Visual Studio 2017.

Upozornění kompilátoru (úroveň 3) C4641

 

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 najdete tady.

Komentář dokument XML má nejednoznačný křížových odkazů

Kompilátor se nepodařilo vyřešit jednoznačně odkaz. Toto upozornění vyřešit, určete nezbytné provést jednoznačný odkaz na informace o parametrech.

Další informace naleznete v tématu dokumentace XML.

Následující ukázka generuje C4641.

// C4641.cpp 
// compile with: /W3 /doc /clr /c 
 
/// <see cref="f" />  // C4641 
// try the following line instead 
// /// <see cref="f(int)" /> 
public ref class GR { 
public: 
  void f( int ) {} 
  void f( char ) {} 
}; 

Zobrazit: