Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina
Tato dokumentace je archivovaná a neudržuje se.

Komponenty v sadě Visual Studio

Toto téma obsahuje odkazy na Další informace o součásti programování v.NET Framework.

Programování pomocí komponent

Obsahuje odkazy na Další informace o vytváření vlastních komponent nebo montáže ze součástí v.NET Framework tříd.

Rozšíření podpory během návrhu

Popisuje rozšiřitelné architektury poskytované.NET Framework pro přizpůsobení chování a zobrazení komponent a ovládacích prvků v návrhovém režimu.

Návody pro vytváření součástí

Obsahuje odkazy na návody, které zobrazují způsob vytvoření jednoduché komponenty třídy.

Návrhář komponent

Přehled Návrhář komponenty Visual Studio.

Průzkumník serveru

Popisuje konzolu Správa serveru pro Visual Studio.

Přístup k prostředkům serveru pomocí průzkumníka serveru

Popisuje úkoly a přidružené prvky uživatelského rozhraní Server Explorer.

Vývoj klientských aplikací s použitím rozhraní .NET Framework

Popisuje, jak vytvořit tradiční aplikace založené na systému Windows.

ASP.NET Overview

Popisuje programovací spektra webu vytvářet stránky HTML k rozvoji obchodní funkce vystavit pomocí protokolů sítě Internet.

Zobrazit: