Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku.
Překlad
Originál

Postup: Replikovat změny schématu (programovací replikace Transact-SQL)

If you make the following schema changes to a published article, they are propagated, by default, to Microsoft SQL Server Subscribers:

 • ALTER tabulka

 • ZMĚNIT ZOBRAZENÍ

 • ZMĚNIT POSTUP

 • ZMĚNIT FUNKCE

 • ZMĚNIT AKTIVAČNÍ UDÁLOST

Replikace uložené postupy můžete použít k určení, zda jsou tyto změny schématu replikovány.uložená procedura, která používáte, závisí na typu publikace.

NoteNote:

ALTER tabulka DROP sloupec je vždy replikována na všechny odběry, jehož oddíl obsahuje sloupec, přičemž ztrátě, bez ohledu na hodnotu z @ replicate_ddl parametr.

Vytvoření publikace snímek nebo transakční, není replikaci změn schématu

Chcete-li vytvořit slučovací publikace, která není replikaci změn schématu

Chcete-li dočasně zakázat změny schématu pro publikace snímek nebo transakční replikace

 1. Publikace s replikace změny schématu provést sp_changepublication (Transact-SQL), určující hodnotu replicate_ddl for Vlastnost @ a hodnotu 0 for hodnota @.

 2. Provést příkaz DDL na publikované objektu.

 3. (nepovinný) Znovu povolit spuštěním replikace změny schématu sp_changepublication (Transact-SQL), určující hodnotu replicate_ddl for Vlastnost @ a hodnotu 1 for hodnota @.

Chcete-li dočasně zakázat replikaci změn schématu pro publikace hromadné korespondence

 1. Publikace s replikace změny schématu provést sp_changemergepublication (Transact-SQL), určující hodnotu replicate_ddl for Vlastnost @ a hodnotu 0 for hodnota @.

 2. Provést příkaz DDL na publikované objektu.

 3. (nepovinný) Znovu povolit spuštěním replikace změny schématu sp_changemergepublication (Transact-SQL), určující hodnotu replicate_ddl for Vlastnost @ a hodnotu 1 for hodnota @.

Zobrazit:
© 2015 Microsoft