Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda DomainController.FindOne (DirectoryContext, LocatorOptions)

.NET Framework (current version)
 

Vyhledá jeden řadič domény v zadaném kontextu umožňující další možnosti hledání.

Obor názvů:   System.DirectoryServices.ActiveDirectory
Sestavení:  System.DirectoryServices (v System.DirectoryServices.dll)

public static DomainController FindOne(
	DirectoryContext context,
	LocatorOptions flag
)

Parametry

context
Type: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.DirectoryContext

A DirectoryContext objekt, který obsahuje cíl a chcete použít pro vyhledávání.

flag
Type: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.LocatorOptions

Kombinace jednoho nebo více LocatorOptions členy, které definuje typ řadiče domény se najít.

Návratová hodnota

Type: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.DomainController

A DomainController objektu, který představuje řadič domény, který byl nalezen.

Exception Condition
ActiveDirectoryObjectNotFoundException

Byl nalezen žádný řadič domény.

ArgumentException

context nebo flag není platný.

ArgumentNullException

context je null.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: