Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Collection<T>.Add – metoda

Přidá na konec objektu Collection<T>.

Obor názvů:  System.Collections.ObjectModel
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public void Add(
	T item
)

Parametry

item
Typ: T
Objekt, který má být přidán na konec Collection<T>. Hodnota může být null pro referenční typy.

Implementuje

ICollection<T>.Add(T)

Collection<T> přijímá null jako platná hodnota pro referenční typy a může obsahovat duplicitní prvky.

Tato metoda je operace O(1).

Následující příklad kódu ukazuje mnoho vlastností a metod Collection<T>. Příklad kódu vytváří kolekce řetězců, použije Add zobrazí metoda přidat několik řetězců Counta obsahuje seznam řetězců. V příkladu IndexOf způsob hledání index řetězce a Contains metoda k určení, zda je řetězec v kolekci. Příklad vloží řetězec pomocí Insert metoda a načte a nastaví řetězců pomocí výchozí Item vlastnosti (indexování v jazyce C#). Příklad odstraní řetězce pomocí identity řetězec Remove metoda a pomocí indexu RemoveAt metody. Nakonec Clear je použita metoda zrušte všechny řetězce z kolekce.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;

public class Demo
{
  public static void Main()
  {
    Collection<string> dinosaurs = new Collection<string>();

    dinosaurs.Add("Psitticosaurus");
    dinosaurs.Add("Caudipteryx");
    dinosaurs.Add("Compsognathus");
    dinosaurs.Add("Muttaburrasaurus");

    Console.WriteLine("{0} dinosaurs:", dinosaurs.Count);
    Display(dinosaurs);

    Console.WriteLine("\nIndexOf(\"Muttaburrasaurus\"): {0}", 
      dinosaurs.IndexOf("Muttaburrasaurus"));

    Console.WriteLine("\nContains(\"Caudipteryx\"): {0}", 
      dinosaurs.Contains("Caudipteryx"));

    Console.WriteLine("\nInsert(2, \"Nanotyrannus\")");
    dinosaurs.Insert(2, "Nanotyrannus");
    Display(dinosaurs);

    Console.WriteLine("\ndinosaurs[2]: {0}", dinosaurs[2]);

    Console.WriteLine("\ndinosaurs[2] = \"Microraptor\"");
    dinosaurs[2] = "Microraptor";
    Display(dinosaurs);

    Console.WriteLine("\nRemove(\"Microraptor\")");
    dinosaurs.Remove("Microraptor");
    Display(dinosaurs);

    Console.WriteLine("\nRemoveAt(0)");
    dinosaurs.RemoveAt(0);
    Display(dinosaurs);

    Console.WriteLine("\ndinosaurs.Clear()");
    dinosaurs.Clear();
    Console.WriteLine("Count: {0}", dinosaurs.Count);
  }

  private static void Display(Collection<string> cs)
  {
    Console.WriteLine();
    foreach( string item in cs )
    {
      Console.WriteLine(item);
    }
  }
}

/* This code example produces the following output:

4 dinosaurs:

Psitticosaurus
Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus

IndexOf("Muttaburrasaurus"): 3

Contains("Caudipteryx"): True

Insert(2, "Nanotyrannus")

Psitticosaurus
Caudipteryx
Nanotyrannus
Compsognathus
Muttaburrasaurus

dinosaurs[2]: Nanotyrannus

dinosaurs[2] = "Microraptor"

Psitticosaurus
Caudipteryx
Microraptor
Compsognathus
Muttaburrasaurus

Remove("Microraptor")

Psitticosaurus
Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus

RemoveAt(0)

Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus

dinosaurs.Clear()
Count: 0
 */


.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Knihovny přenosných tříd

Podporováno v: Knihovny přenosných tříd

.NET pro aplikace pro Windows Store

Podporováno v: Windows 8

.NET pro aplikace pro Windows Phone

Podporováno v: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft