Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PreApplicationStartCode Class

Poskytuje registrační bod pro kód pro spuštění před aplikací pro zabezpečení na základě OAuth.

System.Object
  Microsoft.Web.WebPages.OAuth.PreApplicationStartCode

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static class PreApplicationStartCode

The PreApplicationStartCode type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodStatic memberStartRegistruje kód pro spuštění před aplikací pro OAuth.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: