Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.TryGetOAuthClientData Method

Označuje, zda zprostředkovatel získá klientská data OAuth.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static bool TryGetOAuthClientData(
	string providerName,
	out AuthenticationClientData clientData
)

Parameters

providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele
clientData
Type: Microsoft.Web.WebPages.OAuth.AuthenticationClientData
Klientská data.

Return Value

Type: System.Boolean
Má hodnotu true, pokud zprostředkovatel získá klientská data OAuth, jinak má hodnotu false.
Zobrazit: