Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.TryDeserializeProviderUserId Method

Označuje, zda došlo k deserializaci uživatelského ID zprostředkovatele.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static bool TryDeserializeProviderUserId(
	string data,
	out string providerName,
	out string providerUserId
)

Parameters

data
Type: System.String
Data
providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele
providerUserId
Type: System.String
Uživatelské ID zprostředkovatele

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud došlo k deserializaci uživatelského ID zprostředkovatele, jinak hodnota false.
Zobrazit: