Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.RegisterTwitterClient Method

Zaregistruje klienta sítě Twitter.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member RegisterTwitterClient(String, String) Zaregistruje klienta sítě Twitter se zadaným uživatelským klíčem.
Public method Static member RegisterTwitterClient(String, String, String) Zaregistruje klienta sítě Twitter se zadaným uživatelským klíčem.
Public method Static member RegisterTwitterClient(String, String, String, IDictionary<String, Object>) Zaregistruje klienta sítě Twitter se zadaným uživatelským klíčem.
Top
Zobrazit: