Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.RegisterMicrosoftClient Method

Zaregistruje klienta Microsoft.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member RegisterMicrosoftClient(String, String) Zaregistruje klienta Microsoft se zadaným identifikátorem.
Public method Static member RegisterMicrosoftClient(String, String, String) Zaregistruje klienta Microsoft se zadaným identifikátorem.
Public method Static member RegisterMicrosoftClient(String, String, String, IDictionary<String, Object>) Zaregistruje klienta Microsoft se zadaným identifikátorem.
Top
Zobrazit: