Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.RegisteredClientData Property

Získá kolekci registrovaných klientských dat.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static ICollection<AuthenticationClientData> RegisteredClientData { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.ICollection<AuthenticationClientData>
Kolekce registrovaných klientských dat.
Zobrazit: