Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.RegisterClient Method

Registruje klienta ověření OAuth.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member RegisterClient(IAuthenticationClient) Registruje klienta ověření OAuth.
Public method Static member RegisterClient(IAuthenticationClient, String, IDictionary<String, Object>) Registruje klienta ověření OAuth.
Top
Zobrazit: