Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.Login Method

Přihlásí uživatele.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static bool Login(
	string providerName,
	string providerUserId,
	bool createPersistentCookie
)

Parameters

providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele
providerUserId
Type: System.String
Uživatelské ID pro zadaného zprostředkovatele
createPersistentCookie
Type: System.Boolean
Má hodnotu true pro vytvoření trvalého souboru cookie, takže přihlašovací informace jsou uloženy pro všechny relace prohlížeče; jinak má hodnotu false.

Return Value

Type: System.Boolean
Má hodnotu true, pokud bylo přihlášení úspěšné, jinak má hodnotu false.
Zobrazit: