Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.HasLocalAccount Method

Označuje, zda má uživatel místní účet.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static bool HasLocalAccount(
	int userId
)

Parameters

userId
Type: System.Int32
ID uživatele.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud uživatel má místní účet, jinak hodnotafalse.
Zobrazit: