Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.DeleteAccount Method

Odstraní zadaný členský účet.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static bool DeleteAccount(
	string providerName,
	string providerUserId
)

Parameters

providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele
providerUserId
Type: System.String
Uživatelské ID pro zadaného zprostředkovatele

Return Value

Type: System.Boolean
Má hodnotu true, pokud byl účet smazán, nebo hodnotu false, pokud nebyl.
Zobrazit: