Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.CreateOrUpdateAccount Method

Vytvoří nebo aktualizuje účet pomocí stanoveného zprostředkovatele a uživatelského ID pro ID zprostředkovatele a asociuje nový účet se stanoveným uživatelským jménem.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static void CreateOrUpdateAccount(
	string providerName,
	string providerUserId,
	string userName
)

Parameters

providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele
providerUserId
Type: System.String
Uživatelské ID pro zadaného zprostředkovatele
userName
Type: System.String
Jméno uživatele
Zobrazit: