Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthAccount.ProviderUserId Property

Získá uživatelské ID zprostředkovatele.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public string ProviderUserId { get; private set; }

Property Value

Type: System.String
Uživatelské ID zprostředkovatele
Zobrazit: