Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AuthenticationClientData Constructor

Inicializuje novou instanci třídy AuthenticationClientData.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public AuthenticationClientData(
	IAuthenticationClient authenticationClient,
	string displayName,
	IDictionary<string, Object> extraData
)

Parameters

authenticationClient
Type: IAuthenticationClient
Klient ověření.
displayName
Type: System.String
Zobrazovaný název dat
extraData
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
Další data
Zobrazit: