Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Microsoft.Web.WebPages.OAuth Namespace

Obor názvů Microsoft.Web.WebPages.OAuth obsahuje základní třídy používané pro práci s ověřením OAuth a OpenID.

Třídy v tomto oboru názvů spolupracují s třídami z knihovny DotNetOpenAuth library typu open-source. Knihovna DotNetOpenAuth má svou vlastní dokumentaci na http://docs.dotnetopenauth.net/master/.

  ClassDescription
Public classAuthenticationClientDataReprezentuje klientská data ověřování.
Public classOAuthAccountPředstavuje účet OAuth nebo OpenID.
Public classOAuthWebSecuritySpravuje zabezpečení, které využívá zprostředkovatele ověřování OAuth, jako je Facebook, Twitter, LinkedIn, Windows Live, a zprostředkovatele ověřování OpenID, jako je Google a Yahoo.
Public classPreApplicationStartCodePoskytuje registrační bod pro kód pro spuštění před aplikací pro zabezpečení na základě OAuth.
Zobrazit: