Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

ITypeLib.GetTypeInfoType – metoda

Načte popis typu typu.

Obor názvů:  Microsoft.VisualStudio.VsWizard
Sestavení:  Microsoft.VisualStudio.VsWizard (v Microsoft.VisualStudio.VsWizard.dll)

void GetTypeInfoType(
	uint index,
	out tagTYPEKIND pTKind
)

Parametry

index
Typ: UInt32

Index popis typu v rámci knihovny typů.

pTKind
Typ: Microsoft.VisualStudio.VsWizard.tagTYPEKIND

Ukazatel TypeKind pro popis typu výčtu.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft