Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VCLinkerTool.ImportLibrary – vlastnost

 

Získá nebo nastaví hodnotu určující, které import knihovny ke generování.

Obor názvů:   Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine
Sestavení:  Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine (v Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine.dll)

string ImportLibrary { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.String

Řetězec reprezentující názvy knihoven importu ke generování.

ImportLibrary zpřístupňuje funkce /IMPLIB (Name Import Library) propojovacího.

Následující příklad upravuje ImportLibrary vlastnost v integrovaném vývojovém prostředí (IDE):

' add reference to Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine
Imports EnvDTE
Imports Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine

Public Module Module1
  Sub Test()
    Dim prj As VCProject
    Dim cfgs, tools As IVCCollection
    Dim cfg As VCConfiguration
    Dim tool As VCLinkerTool
    prj = DTE.Solution.Projects.Item(1).Object
    cfgs = prj.Configurations
    cfg = cfgs.Item(1)
    tool = cfg.Tools("VCLinkerTool")
    tool.ImportLibrary = "testing.lib"
  End Sub
End Module
Zpátky na začátek
Zobrazit: