Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Expand Minimize

VCLinkerTool.CLRImageType Property

Gets or sets a value indicating the type of a CLR image.

Namespace:  Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine
Assembly:  Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine (in Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine.dll)

eCLRImageType CLRImageType { get; set; }

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft