Výčet useOfMfc

 

Určuje, zda projekt knihovny MFC bude propojovat MFC DLL staticky nebo dynamicky.

Obor názvů:   Microsoft.VisualStudio.VCProject
Sestavení:  Microsoft.VisualStudio.VCProject (v Microsoft.VisualStudio.VCProject.dll)

public enum useOfMfc

Název členaPopis
useMfcDynamic

Dynamické propojení

useMfcStatic

Statické propojení

useMfcStdWin

Standardní knihovny Windows

Projekty bez knihovny MFC můžou zvolit Použít standardní knihovny Windows pro propojení s různými knihovnami Win32, které jsou zahrnuty při použití knihovny MFC.

Další informace naleznete v tématu “常规”属性页(项目).

Zpět na začátek
Zobrazit: