Metoda Operators.LeftShiftObject (Object, Object)

.NET Framework (current version)
 

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu produkt a není určené pro použití přímo z vašeho kódu.

Představuje aritmetické levý shift jazyka Visual Basic (<<) operátor.

Obor názvů:   Microsoft.VisualBasic.CompilerServices
Sestavení:  Microsoft.VisualBasic (v Microsoft.VisualBasic.dll)

public static object LeftShiftObject(
	object Operand,
	object Amount
)

Parametry

Operand
Type: System.Object

Požadováno. Integrální číselný výraz. Bitový vzor posunutí. Datový typ musí být integrálního typu (SByte, Byte, Short, UShort, Integer, UInteger, Long, nebo ULong).

Amount
Type: System.Object

Požadováno. Číselný výraz. Počet bitů k posunu bitový vzor. Datový typ musí být Integer nebo rozšířit na Integer.

Návratová hodnota

Type: System.Object

Integrální číselné hodnoty. Výsledek posunu bitový vzor. Typ dat je stejný jako Operand.

Tato třída podporuje kompilátor jazyka Visual Basic a není určena pro použití přímo v kódu.

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 8
.NET Framework
K dispozici od 2.0
Přenosná knihovna tříd
Podporováno v: přenosné platformy .NET
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone
K dispozici od 8.1
Zpět na začátek
Zobrazit: