Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TransportHeartbeat.AddConnection Method

.NET Framework 4,5

Přidá do seznamu sledovaných připojení nové připojení.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public bool AddConnection(
	ITrackingConnection connection
)

Parameters

connection
Type: Microsoft.AspNet.SignalR.Transports.ITrackingConnection
Připojení, které má být přidáno.

Return Value

Type: System.Boolean
Vrací objekt Boolean.

Implements

ITransportHeartbeat.AddConnection(ITrackingConnection)
Zobrazit: