Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TransportDisconnectBase.OnDisconnect Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public Task OnDisconnect()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Vrací objekt Task.
Zobrazit: