Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TransportDisconnectBase.CompleteRequest Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public void CompleteRequest()
Zobrazit: