Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PersistentResponse.TimedOut Property

.NET Framework 4,5

Získá nebo nastaví hodnotu určující, zda vypršel časový limit připojení.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public bool TimedOut { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud vypršel časový limit připojení, jinak hodnota false.
Zobrazit: