Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PersistentResponse.ExcludeFilter Property

.NET Framework 4,5

Získá nebo nastaví filtr, který určuje, zda mají být zprávy zapisovány do klienta.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public Func<Message, bool> ExcludeFilter { get; private set; }

Property Value

Type: System.Func<Message, Boolean>
Filtr, který určuje, zda mají být zprávy zapisovány do klienta.
Zobrazit: