Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ITrackingConnection.ReleaseRequest Method

.NET Framework 4,5

Uvolní požadavek HTTP přidružený k připojení (pokud existuje).

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

void ReleaseRequest()
Zobrazit: