Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

BuildManagerAssemblyLocator Constructor

.NET Framework 4,5

Inicializuje novou instanci třídy BuildManagerAssemblyLocator.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb.Infrastructure
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb (in Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb.dll)

public BuildManagerAssemblyLocator()
Zobrazit: