Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TopicMessageBus Constructor

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus (in Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus.dll)

public TopicMessageBus(
	string connectionString,
	int partitionCount,
	int nodeCount,
	int nodeId,
	string prefix,
	Func<string, ulong, Message[], Task> onReceivedAsync
)

Parameters

connectionString
Type: System.String
partitionCount
Type: System.Int32
nodeCount
Type: System.Int32
nodeId
Type: System.Int32
prefix
Type: System.String
onReceivedAsync
Type: System.Func<String, UInt64, Message[], Task>
Zobrazit: