Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RequestExtensions.GetHttpContext Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb (in Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb.dll)

public static HttpContextBase GetHttpContext(
	this IRequest request
)

Parameters

request
Type: Microsoft.AspNet.SignalR.IRequest

Return Value

Type: System.Web.HttpContextBase

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IRequest. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: