Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RequestExtensions Class

.NET Framework 4,5

System.Object
  Microsoft.AspNet.SignalR.RequestExtensions

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR
Assemblies:   Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb (in Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb.dll)
  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin (in Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.dll)

public static class RequestExtensions

The RequestExtensions type exposes the following members.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: