Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RedisMessage.GetBytes Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Redis
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Redis (in Microsoft.AspNet.SignalR.Redis.dll)

public byte[] GetBytes()

Return Value

Type: System.Byte[]
Vrací objekt Byte.
Zobrazit: