Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ServerResponse.ResponseHeaders Property

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin (in Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.dll)

public IDictionary<string, string[]> ResponseHeaders { get; }
Zobrazit: