Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ServerResponse.End Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin (in Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.dll)

public Task End()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

Implements

IResponse.End()
Zobrazit: