Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ServerRequest.Form Property

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin (in Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.dll)

public NameValueCollection Form { get; }

Implements

IRequest.Form
Zobrazit: