Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubDispatcherHandler.Invoke Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.Handlers
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin (in Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.dll)

public Task Invoke(
	IDictionary<string, Object> environment
)

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Zobrazit: