Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubDispatcherHandler Constructor

.NET Framework 4,5

Inicializuje novou instanci třídy HubDispatcherHandler.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.Handlers
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin (in Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.dll)

public HubDispatcherHandler(
	Func<IDictionary<string, Object>, Task> next,
	string path,
	HubConfiguration configuration
)
Zobrazit: