Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CallHandler Constructor

.NET Framework 4,5

Inicializuje novou instanci třídy CallHandler.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Owin (in Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.dll)

public CallHandler(
	ConnectionConfiguration configuration,
	PersistentConnection connection
)
Zobrazit: