Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

JsonNetSerializer Methods

.NET Framework 4,5

The JsonNetSerializer type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method Parse Deserializuje formát JSON na objekt .NET.
Public method Serialize Serializuje zadaný objekt do třídy TextWriter.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top

  NameDescription
Public Extension Method Parse<T> Deserializuje formát JSON na objekt .NET. (Defined by JsonSerializerExtensions.)
Public Extension Method Stringify Serializuje zadaný objekt na řetězec formátu JSON. (Defined by JsonSerializerExtensions.)
Top
Zobrazit: