Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IJsonSerializer.Serialize Method

.NET Framework 4,5

Serializuje zadaný objekt do třídy TextWriter.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Json
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

void Serialize(
	Object value,
	TextWriter writer
)

Parameters

value
Type: System.Object
Objekt určený k serializaci.
writer
Type: System.IO.TextWriter
Třída TextWriter, do které má být objekt serializován.
Zobrazit: