Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IJsonSerializer.Parse Method

.NET Framework 4,5

Deserializuje formát JSON na objekt .NET.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Json
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

Object Parse(
	string json,
	Type targetType
)

Parameters

json
Type: System.String
Formát JSON k deserializaci.
targetType
Type: System.Type
Typ Type deserializovaného objektu.

Return Value

Type: System.Object
Deserializovaný objekt z řetězce formátu JSON.
Zobrazit: