Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SignalProxy.Send Property

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

protected Func<string, ClientHubInvocation, IList<string>, Task> Send { get; private set; }
Zobrazit: