Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubConnectionContext.All Property

.NET Framework 4,5

Všichni připojení klienti.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public Object All { get; set; }

Property Value

Type: System.Object
Vrací objekt Object.

Implements

IHubConnectionContext.All
Zobrazit: