Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IWebSocketRequest.AcceptWebSocketRequest Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hosting
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

Task AcceptWebSocketRequest(
	Func<IWebSocket, Task> callback
)

Parameters

callback
Type: System.Func<IWebSocket, Task>

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Zobrazit: