Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IWebSocketRequest Interface

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hosting
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public interface IWebSocketRequest : IRequest

The IWebSocketRequest type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyCookiesZíská soubory cookie pro tuto žádost. (Inherited from IRequest.)
Public propertyFormZíská formulář pro tuto žádost. (Inherited from IRequest.)
Public propertyHeadersZíská hlavičky pro tuto žádost. (Inherited from IRequest.)
Public propertyItemsZíská stav pro aktuální žádost HTTP. (Inherited from IRequest.)
Public propertyQueryStringZíská řetězec dotazu pro tuto žádost. (Inherited from IRequest.)
Public propertyUrlZíská adresu URL pro tuto žádost. (Inherited from IRequest.)
Public propertyUserZíská informace o zabezpečení pro aktuální žádost HTTP. (Inherited from IRequest.)
Top
Zobrazit: