Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IWebSocket.Send Method

.NET Framework 4,5

Odešle data přes protokol WebSocket.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hosting
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

Task Send(
	string value
)

Parameters

value
Type: System.String
Hodnota, která se má odeslat.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Úloha Task, která reprezentuje čas dokončení odesílání.
Zobrazit: