Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IWebSocket.OnError Property

.NET Framework 4,5

Volá se v případě chyby.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hosting
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

Action<Exception> OnError { get; set; }

Property Value

Type: System.Action<Exception>
Zobrazit: